กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    รายละเอียดข่าว :

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

               สวนที่ 1    ส่วนที่ 1
               สวนที่ 1   (คำแถลงงบประมาณ)
               
สวนที่ 1   (รายได้จัดเก็บ)
               
สวนที่ 1   (จ่ายจากงบประมาณ)
               
สวนที่ 1    ส่วนที่ 2
               สวนที่ 1   (หลักการและเหตุผล)
               สวนที่ 1   (รายจ่ายตามแผนงานฯ)
               
สวนที่ 1   (อนุมัติ/เห็นชอบ)
               
สวนที่ 1   (รายงานประมาณการรายรับ)
               
สวนที่ 1   (รายงานรายละเอียดรายได้จัดเก็บ)
               
สวนที่ 1   (รายงานประมาณการรายจ่าย)
               สวนที่ 1   (แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย)
               สวนที่ 1   (แบบแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือน)
               
สวนที่ 1   บันทึกรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)
               สวนที่ 1   บันทึกรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)
               สวนที่ 1   (หนังสืออนุมัติข้อบัญญัติ)
            

 

    เอกสารประกอบ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 58932 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน