กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
    รายละเอียดข่าว : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์ปกครอบงส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู้การปฏิบัติ (4.1 ชุดที่ 1)
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู้การปฏิบัติ (4.1 ชุดที่ 2)
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู้การปฏิบัติ (4.1 ชุดที่ 3)
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู้การปฏิบัติ (4.1 ชุดที่ 4)
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 78306 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน