กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ 6
    รายละเอียดข่าว :

                 

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
                ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ หมู่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 201774 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน