กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
    รายละเอียดข่าว :

            ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ นั้น

           องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447477 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน