กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองโน หมู่ที่ 9 บ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    รายละเอียดข่าว :

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองโน  หมู่ที่ 9  บ้านตาแตรว  ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองโน หมู่ที่ 9 บ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารประกวดราคา
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 369747 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน