กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
    รายละเอียดข่าว :

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6  (ซอยอนามัย)  ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 แบบมีรอยต่อตามยาว ไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีเกาะกลาง ใช้ชั้นพื้นทางเดิม ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 401451 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน