กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    รายละเอียดข่าว :

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จะดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเทพรักษามีประสิทธิภาพ และยกระดับการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี, การเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตตำบลเทพรักษา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านได้รับทราบ 

                   จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดและกำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษี ตามวัน เวลา และสถานที่แนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 666264 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน