กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 KM องค์ความรู้

คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    รายละเอียดข่าว :

         สวนที่ 1  คำนำ
         สวนที่ 1  สารบัญ
         สวนที่ 1  เกริ่นนำ
         สวนที่ 1  บทที่ 1 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
         สวนที่ 1  บทที่ 2 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
         สวนที่ 1  บทที่ 3 การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
         สวนที่ 1  บทสรุป
         สวนที่ 1  ภาคผนวก

    เอกสารประกอบ : คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 401506 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน