กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

     2.1 อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกรับจ้างเลี้ยงสัตว์ และปลูกยางพารา

     2.2 กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     2.3 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

- ปั๊มน้ำมันชนิดเติมด้วยหัวจ่าย 4 แห่ง

- ปั๊มน้ำมันชนิดเติมด้วยมือหมุน 8 แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก 49 แห่ง

- ร้านซ่อมรถ 3 แห่ง

- ร้านค้า 95 แห่ง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 360928 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน